Ang TAGALOG ONLINE POCKETBOOK (aka TOP) ay isang website na naglalaman ng mga istorya na isinulat sa wikang tagalog ng mga hindi-kilalang manunulat sa mundo ng panitikan. Ang istilo ng aming pagsusulat ay kagaya ng mga tagalog pocketbooks na nabibili sa mga bangketa at binabasa ng mga ordinaryong tao. Pagsusumikapan naming makapagbigay aliw sa lahat ng aming mga mambabasa—- pangit man o maganda ang aming makukuhang mga komento.

Crowdsignal
Check out Crowdsignal, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

All polls by topocketbook

Sort by: Date | Votes | Comments | Status